STM8S105K6U6A

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

型号 STM8S105K6U6A
描述 MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray
生产商 ST
批号 2017+
库存量 4136
数量 价格
1 ¥14.872
10 ¥12.656
100 ¥10.153
500 ¥8.866
1000 ¥7.365
2500 ¥6.821
5000 ¥6.564

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray

STM8S105K6U6A

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32UFQFPN

8-bit Microcontrollers - MCU 8-bit MCU Access 16 MHz 32kb Flash

MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin VFQFPN EP Tray


rss:


联系我们

深圳市盛芯电子科技有限公司

电话:0755-83979915

深圳市福田区中航路都会100大厦B座6F


STM8S005K6T6C STM8S005C6T6TR STM8S005K6T6CTR
STM8S003F3P6TR STM8S003F3U6TR STM8S003K3T6C
STM8L151F3U6TR STM8S103F3P6TR STM8S207RBT6
STM8S103K3T6C STM8S103F3P6 STM8S001J3M3
STM8L051F3P6 STM8S003F3P6 STM8L151K6U6
STM8L151K4T6 STM8L151C3T6 STM8L151K4U6
STM8L151F3P6TR STM8L151G3U6 STM8L151F3P6
STM8L151G6U6 STM8L151K6T6 STM8L151F2P6
STM8L152R6T6 STM8L151C8U6 STM8L152K6U6
STM8L151R6T6 STM8L152C4T6 STM8S103F3U6TR
STM8L101F3U6TR STM8L101F2P6 STM8L052R8T6
STM8L101F1U6ATR STM8L101F3P3 STM8S007C8T6
STM8S005C6T6 STM8S003K3T6CTR STM8S903F3U6TR
STM8S903K3U6